top of page

Fasallada Tababbarka Hanuuninta Dhaqanka
(Hirgelinta Bartilmaameedka 2023)

Statue of Liberty

Fasallada Dadka Waaweyn ee Dhaqanka Maraykanka

Waxbarashada dadka waaweyn ee ku salaysan fasalka oo loogu talagalay qoysaska ku cusub Maraykanka si looga caawiyo fahamka dhaqanka cusub ee ay ku nool yihiin, iyo sidoo kale in laga caawiyo inay la qabsadaan oo u gudbaan nolosha isku filnaanshaha bulshada Maraykanka.

American Flags
Vote Boxes
Image by Megan Ellis

WAX BADAN KA BARO BARNAAMIJYADA KALE

bottom of page